Project:

 

Uitbreiding bedrijfsruimte Fluidor
Locatie: Raamsdonksveer
Opdrachtgever: ServicebouwPlus
Architect:
Omschrijving:
In opdracht van ServicebouwPlus zijn er constructieve en bouwkundige engineeringswerkzaamheden verricht ten behoeve van een uitbreiding van de bedrijfsruimte van Fluidor.

Zowel het bouwkundige als het constructieve model is opgezet met het tekenprogramma Revit.

 

 

Project: Brand Masters B.V.
Locatie: Oosterhout
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Vrolijk B.V.
Architect:

 

Van Oers Weijers Architecten BNA
Omschrijving:
Vanuit de opdrachtgever kwam het verzoek om de 2D-tekeningen van de hoofdconstructeur om te zetten in een 3D-model voor zowel de fundering, het palenplan en de staalconstructie.

Aan de hand van de berekeningen en de constructieschema’s van de hoofdconstructeur is dit bouwwerk in Revit Structure gemodelleerd.

Project: Airosolutions
Locatie: Heist-op-den-Berg
Opdrachtgever:

 

Willy Naessens Industriebouw Nederland
Architect:

 

Architectenbureau Patrick Feyaerts b.v.b.a
Omschrijving:
In opdracht van Willy Naessens Industriebouw Nederland heeft JECON Engineering het project ‘Airosolutions’ te Heist-op-den-Berg uitgevoerd in de rol van constructeur van zowel de onder- als bovenbouw.

Daarnaast heeft één van de modelleurs de onderbouw 3D uitgewerkt in Tekla Structures. Naast de vorm is tevens de wapening 3D gemodelleerd in dit project.

De uitdaging bij dit project was o.a. het feit dat het nieuwe bouwwerk tussen twee bestaande gebouwen geplaatst diende te worden.

 

Project: Transitie Commodity Park Rotterdam
Locatie: Rotterdam
Opdrachtgever: ServicebouwPlus
Architect:
Omschrijving:
Op het terrein van Commodity Park Rotterdam heeft JECON Engineering constructieve engineeringswerkzaamheden gerealiseerd in de vorm van reken- en tekenwerk van de constructie ten behoeve van een pomplokaal en twee collectorloodsen.

Hiernaast zijn enkele 3D-impressies te zien van het constructieve model betreffende het pomplokaal, gerealiseerd in het programma Revit Structure.

Project: Kinepolis
Locatie: Breda
Opdrachtgever:

 

Vrolijk Bouwbedrijf B.V. / Willy Naessens Industriebouw Nederland
Architect: Van overbeek & partners architectenbureau
Omschrijving:
Begin augustus 2016 opent Kinepolis de deuren van hun nieuwe bioscoop in Breda.

Voor JECON Engineering was dit project één van de eerste mijlpalen in 2015!
Dit project was de eerste opdracht voor ons bedrijf. In opdracht van Willy Naessens Industriebouw Nederland hebben we de constructieve berekeningen gemaakt van de bovenbouw.

Project: Wasboxen
Locatie: Duitsland
Opdrachtgever: STM Machinebouw
Architect:
Omschrijving:
Voor STM Machinebouw heeft JECON Engineering reeds diverse RVS autowasboxen rekentechnisch mogen engineeren.

In Weil der Stadt, Duitsland, heeft STM Machinebouw een 5-tal RVS autowasboxen, inclusief een technische ruimte, gerealiseerd. Deze wasboxen zijn compleet door STM geëngineerd, geproduceerd én gemonteerd.

De constructie van elke wasbox is opgebouwd uit een tweetal buitenzuilen met in het midden de bedieningszuil. Tussen de zuilen zijn horizontaal glasbalken aangebracht met opvallende blauwe glaspanelen.

Project: Tweekapper De Mik & Korevaar
Locatie: Bergambacht
Opdrachtgever:

 

Familie De Mik
Familie Korevaar
Architect: HFB-groep
Omschrijving:
Op 30 mei 2016 is de eerste paal geslagen voor deze tweekapper. JECON Engineering heeft voor deze woningen de constructieve engineering verzorgd.
Project: Plantagewerf
Locatie: Schiedam
Opdrachtgever:

 

Bouwonderneming Stout b.v. / collectief particulier
Architect: Architéma
Omschrijving:
Voor dit project heeft JECON Engineering de constructieve werkzaamheden in de vorm van berekeningen en tekeningen verzorgd.

 

Kavel A t/m D is in opdracht van Bouwonderneming Stout b.v. uitgewerkt en als vervolgopdrachten zijn Kavel E en F als separate opdrachten uitgewerkt.

 

De constructieve uitdaging is in Kavel E te vinden. De woning is opgebouwd uit drie geroteerde blokken.

Project: WDP – Greenery
Locatie: Breda
Opdrachtgever:

 

 

WDP Nederland / Willy Naessens Industriebouw Nederland
Architect: ConsortArchitects
Omschrijving:
Op de huidige locatie aan het IABC in Breda wordt door WDP Nederland een nieuwbouwlocatie van circa 20.000 m2 gerealiseerd. De locatie wordt ten dele ingericht als Zachtfruit DC voor The Greenery.

Willy Naessens Industriebouw Nederland ontwerpt en bouwt namens WDP Nederland het gebouw voor The Greenery. JECON Engineering heeft in het project Willy Naessens geassisteerd door dit gebouw in Tekla Structures te modelleren en uit te werken tot en met uitvoerings- en merktekeningen.
Zowel de volledige onderbouw, inclusief palen, als de bovenbouw is in dit project 3D uitgewerkt. Naast de insitu en prefab beton is tevens het staalwerk voor installaties, overheaddeuren, traforuimte, sandwichgevelpanelen en het stalen dak uitgewerkt.
Zodoende konden diverse partijen, zoals de leverancier van de wapening en het staal, naast de overzichtstekeningen tevens de buigstaten en de uitgewerkte staalmerken ontvangen.

Momenteel is men volop in de bouwfase bezig en wordt langzaamaan het gebouw opgebouwd. Via de foto’s is de tussenstand van de werkzaamheden op d.d. 22-04-2016 te zien.